Suomalaisten estreloiden kattojärjestönä toimii Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisuudeen v. 1986 perustettu Estrelanvuorisokoirat ry, joka julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Estrela-lehteä sekä vuosikirjaa näyttely-, koe- ja tutkimustuloksista.