Luonne ja käyttöominaisuudet

Nykyisin estrelat toimivat enimmäkseen maatilojen ja pihojen vahteina ja sekä seuralaisina. Estrela soveltuu omiaisuuksiltaan parhaiten maaseudulle ja harvaan asutuille alueille. Vartiointitaipumuksensa ja kantavan äänensä vuoksi se ei välttämättä ole paras rotuvalinta taajama alueelle, eikä kerrostaloihin. Estrelanvuoristokoira asuu myös kerrostaloissa, mutta se´vaatiin omistajalta paneutumista asiaan ja koiran huoellista tapakasvatusta. Estrelan menneisyys laumanvartijana tuo sille taipumuksen valvoa laajaa reviiriä. Nykyiset pienet pihapiirit eivä riitä estrelan tarpeisiin. Huolellinen estrelan omistaja ei jätäkään koiraansa valvomatta irti pihalle, vaan tekee sille tukevan, riittävän syvälle maahan kaivetun ja riittävän korkean (yleensä kaksi metriä) tarhan. Juoksulankaan estrela tottuu yleensä helposti, mutta se on aina koiran kannalta turvattomampi vaihtoehto ja susi-alueella sitä ei missään nimessä tule käyttää. Estrela omaa vahvan vartiointitaipumuksen ja selkeän epäluulon vieraita kohtaan. Se ei kuitenkaan saa olla arka tai pelokas. Vartiointitaipumus ja epäluuloisuus tulevat parhaiten oikeuksiinsa koiran ollessa omalla reviirillään, ilman omistajaa. Tällöin vierailla ei ole sinne mitään asiaa. Se ei kuitenkaan ryhdy aggressiiviseksi ilman todellista tarvetta. Oman reviirin ulkopuolella vartioiva käyttäytyminen on todella vähäistä. Omistajan läsnä ollessa koiran tulee olla viereidenkin koskettavissa. Nykypäivän estrelan luonteista löytyy niille tyypillinen epäluuloisuus viereita kohtaan sekä vahva vartiointivietti suurelta osalta koiria. Ikävä kyllä joukkoon mahtuu myös aidosti arkoja koiria, joista ei tosipaikan tulleen löydy riittävää rohkeutta omaisuuden tai omistjan puolustamiseen. Selkeänä vähemmistänä ovat ylisosiaalisetn koirat, jotka ottavat riemumielin vastaan niin tutut kuin tuntemattomat.

Oikean luonteen omaava estrela sopii hyvin nyky-yhteiskuntaa, koska sen tulee hyväksyä erilaiset tilnteet omistajan paikalla ollessa. Ne eivät ole aggressiivisia tai hyökkääviä ilman hyvää syytä. Puolustaakseen omistajaansa tai reviiriänsä, estrela tarvitsee todellisen uhan.

Luonnetesti
Palveluskoirien testaamiseen kehitetty luonnetesti ei ole estreloille kaikilta osin hyvin soveltuva. Luonnetestin mukaan estreloilla ei ole suurta taistelutahtoa eikä saalisviettiä. Itsenäinen omistajasta riippumaton toiminta saatetaan helposti laskea toimintakyvyttömyydeksi, esimerkkinä pimeä huone, jossa estrela usein katsoo pärjäävänsä omillaan ja tutkailee tilannettta lähtemättä omistajan perään. Samoin estrelan vartioivat käytös on riippuvainen omasta alueesta ja siitä, onko sillä mitään piuolustettavaa. Näin olleen se ei ole vahvimmillaan vieraassa paikassa. Luonnetestissä on 11.9.2014 mennessä käynyt 28 koiraa.

Luonnetestillä mitattuna on tyypillinen estrelan luonne seuraavanlainen:

Toimintakyky on kohtuullinen tai pieni. Tähän estrelalla vaikuttaa varmasti se, että se ei ole omalla reviirillään.

Terävyys on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua.

Puolustushalu on pääasiassa pieni tai haluton. Taas on huomioitava, että koira ei ole omalla alueellaan. Puolustushalua löytyy aivan toisella tapaa koiran ollessa omalla reviirillään.

Taisteluhalu on joko pieni tai riittämätön. Luonnetestissä sitä mitataan enimmäkseen saalisvietin pohjalta ja sitä estrelalla ei juurikaan ole.

Hermorakenteeltaan keskiverto estrela on testin mukaan hieman rauhaton. Tähän varmasti vaikuttaa koiran paineistuminen testin kuluessa ja tempperamentiltään kohtuullisen vilkas, sekä kovuudeltaan hieman pehmeä.

Luoksepäätävyydeltään testatut koirat ovat tyypillisiä estreloita, omistajan läsnä ollessa koiran tulee olla viereaidenkin käsiteltävissä. Testin mukaan ne ovatkin suurin osa luoksepäätäviä, mutta hieman pidättyväisiä.