Jalostus

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa estreloiden luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta.
Estreloiden jalostuksen tavoiteohjelma on voimassa vuosille 2016-2020.