JALOSTUS

Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa estreloiden luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta.
Estreloiden jalostuksen tavoiteohjelma on voimassa vuosille 2021-2025. Alla olevista painikkeista voi ladata JTO:n ja vikapankin PDF-muodossa.

PEVISA

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 25.11.2020 hyväksynyt estrelanvuoristokoirien PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2021-31.12.2025 seuraavasti:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Lonkkakuvauslausunnon vähimmäisikä on 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1, kuitenkin niin että 1-kyynäräisen saa parittaa vain 0-kyynäräisen kanssa. Kyynärnivellausunnon vähimmäisikä on 18 kk. Ohjelma on voimassa 1.1.2021 - 31.12.2026

Koiralle rekisteröidään enintään 25 jälkeläistä. Kuitenkin niin, että se pentue missä raja ylittyy, rekisteröidään kokonaan.

Röntgenlausunnot ovat voimassa koiran koko eliniän.

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmaan:

Ulkomaisilla uroksilla on toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa poiketa PEVISA vaatimuksista.

Poikkeuslupa koskee ulkomailla tapahtuneesta astutuksesta tai tuontispermalla siemennyksestä syntyneitä pentuja.

Poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvia astutuksia.